ALDI continues to tackle modern slavery

ALDI Australia opublikowało oświadczenie dotyczące współczesnego niewolnictwa z 2021 r., w którym przedstawiło swoje podejście do rozwiązania problemu współczesnego niewolnictwa w ciągu ostatniego roku.

Rok po nawiązaniu partnerstwa „australijsko-pierwszego” z sojuszem Slave-No cost Alliance, ALDI przeprowadziło ocenę ryzyka w zakresie praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii świeżych produktów, świeżego mięsa i drobiu, dostawców usług pracy, pośrednictwa pracy i budownictwa wzmacniacz.

W ocenie zidentyfikowano rodzaje warunków pracy, które mogą stwarzać wysokie ryzyko naruszeń praw człowieka, takie jak zatrudnienie pracowników migrujących, praca pracochłonna, dostawcy usług pracy i sezonowa praca tymczasowa.

Sprzedawca twierdzi, że teraz „aktywnie pracuje” nad wdrożeniem zaleceń z oceny ryzyka w ramach swoich nieustających wysiłków na rzecz rozwiązania problemu współczesnego niewolnictwa, w tym rozszerzania kategorii w ramach programu monitorowania społecznego.

Partnerstwo

Dyrektor Sojuszu na rzecz Wolności Niewolników, Marc Stanton, mówi, że jego organizacja współpracowała z ALDI w ciągu ostatniego roku w celu oceny zagrożeń dla praw człowieka w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw w celu złagodzenia tych zagrożeń.

„Z naszym wsparciem”, mówi, „ALDI było w stanie utorować drogę, pokazując, że firmy mogą brać odpowiedzialność za swoje łańcuchy dostaw i inicjować działania w imieniu tych, którzy są najbardziej zagrożeni wyzyskiem”.

Dyrektor ds. odpowiedzialności korporacyjnej ALDI Australia Daniel Baker mówi, że nigdy nie było i nigdy nie będzie miejsca dla nowoczesnego niewolnictwa w naszej działalności.

„Nasza koncentracja na podejmowaniu szybkich działań, gdy pojawiają się wczesne oznaki wyzysku, zagrożenia lub niezgodności, umożliwiła naszej firmie wkroczenie i podjęcie skutecznych środków w celu ochrony poszkodowanych pracowników” – mówi.

„Aktywnie przyczyniamy się również do poprawy warunków pracy obiektów, aby podjąć działania zapobiegawcze przed wystąpieniem problemu lub ryzyka.

„Nasze działania w ciągu ostatniego roku zostały dodatkowo udoskonalone dzięki naszemu partnerstwu z Sojuszem Wolnym od Niewolników, który wspierał nasze proaktywne środki mające na celu zapobieganie współczesnemu niewolnictwu oraz zapewnienie sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy”.

Zapewnienie przejrzystości

Przejrzystość ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zwalczanie współczesnego niewolnictwa, mówi ALDI.

Według sprzedawcy detalicznego przyjął uczciwe podejście do dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie identyfikowania scenariuszy, które są niezgodne z jego Standardy dostawców ALDI Keep.

Adresowanie wskaźników współczesnego niewolnictwa

W ubiegłym roku Plan Monitoringu Społecznego ALDI wykrył wskaźniki współczesnego niewolnictwa w siedmiu zakładach produkcyjnych.

W każdym przypadku ALDI twierdzi, że współpracowało ze swoimi partnerami biznesowymi, aby zaradzić sytuacji poprzez konstruktywną rozmowę, udzielając porad i rozwiązań w celu rozwiązania problemów.

Jeden z obiektów zidentyfikowanych w 2021 r. został następnie wycofany z użytku przez ALDI Australia i partnera biznesowego ALDI South Team z powodu braku poprawy warunków dla jego pracowników.

Patrząc w przyszłość

„Wraz z naszymi partnerami biznesowymi nadal zachowujemy czujność w wykrywaniu i zwalczaniu wyzysku pracowników we wszystkich jego formach oraz ochronie członków naszych łańcuchów dostaw przed zagrożeniem współczesnego niewolnictwa” – mówi ALDI.

Oprócz rozszerzenia Programu Monitoringu Społecznego, w 2022 r. firma skoncentruje się na:

  • Rozszerzenie programu oceny dostawców w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej na kategorię artykułów gospodarstwa domowego.
  • Opracowanie praktyk odpowiedzialnych zakupów Szkolenie dla pracowników Działu Zakupów.
  • Wprowadzenie mechanizmów składania skarg, które umożliwią pracownikom w łańcuchach dostaw o wysokim priorytecie zgłaszanie obaw w ramach programu Talk for Modify, pilotażowego w Wietnamie.

Przeczytaj oświadczenie ALDI Australia 2021 dotyczące współczesnego niewolnictwa tutaj.