Czy przestępczość w handlu detalicznym wymyka się spod kontroli?

Część 1 z 2: Najnowsze statystyki dotyczące przestępczości handlowej i inflacji — wpływ recesji

policja g95ace3240 1920

Pod koniec zeszłego roku sensacyjne „flash rob” wydarzenia przedświąteczne zwiększyły obawy dotyczące przestępczości w handlu detalicznym. “Na Czarny Piątek sam, ośmioosobowa załoga ukradła młotami, łomami i młotami o wartości 400 dolarów z Home Depot w Lakewood w Kalifornii; grupa splądrowała butik Bottega Veneta w Los Angeles; i około 30 osób zaroiło się od Best Buy w pobliżu Minneapolis, chwytając elektronikę.

W dobie mediów społecznościowych wydarzenia te i nie tylko doprowadziły do ​​porywających relacji telewizyjnych (Obszar zatoki NBC).

Tego lata nie jest za wcześnie, by myśleć o nadchodzącym okresie świątecznym. To pierwsza część dwuczęściowej serii poświęconej trendom przestępczości w handlu detalicznym. Jaki był wpływ pandemii na statystyki handlu detalicznego? Jak ewoluują wzorce przemocy? Jakie są profile fali przestępczości? Jak inflacja i potencjalna recesja wpłyną na przestępczość handlową? Jeśli przestępczość handlowa wymknie się spod kontroli, co z tym zrobimy?

Statystyki przestępczości detalicznej

Stowarzyszenie Liderów Branży Detalicznej (RILA) z listopada 2021 r. opublikowane badanie podsumował następujące:

 • W 2019 r. skradziono detalistom produkty o wartości prawie 69 miliardów dolarów (przed COVID).
 • Przestępczość w handlu detalicznym w USA powoduje utratę 125,7 miliardów dolarów z powodu utraty działalności gospodarczej i zmniejszenie liczby miejsc pracy o 658 375, co daje pracownikom prawie 39,3 miliarda dolarów wynagrodzeń i świadczeń.
 • Kradzież detaliczna kosztuje rządy federalne i stanowe prawie 15 miliardów dolarów dochodów z podatków osobistych i biznesowych, nie licząc podatków od utraconej sprzedaży
 • Prawie 67 procent menedżerów ds. ochrony aktywów w wiodących ankietowanych detalistów zgłasza umiarkowany lub znaczny wzrost zorganizowanej przestępczości w handlu detalicznym, a 80 procent uważa, że ​​w przyszłości sytuacja będzie się tylko pogarszać.
 • Badania naukowe sugerują, że większość kradzieży w handlu detalicznym stanowi przestępstwa okazjonalne. Innymi słowy, ludzie kradną, gdy jest to łatwe. Inne przyczyny to złe warunki ekonomiczne i niezadowolenie pracowników. Jednak zawodowi przestępcy identyfikują dostępność anonimowych rynków internetowych jako sposoby łatwego odgradzania towarów, a zmiany prokuratury jako główne czynniki przyczyniające się do wzrostu zorganizowanej przestępczości detalicznej (ORC).
 • Wzrost rynków internetowych jest silnie skorelowany (61 procent) z liczbą kradzieży sklepowych zgłaszanych każdego roku. Ponadto te kategorie handlu detalicznego, które są najbardziej narażone na kradzieże w sklepach, są również najbardziej poszukiwane na internetowych platformach handlowych.

Image1Miejsca online

Według National Retail Federation (NRF), ORC sprzedawcy detaliczni średnio 720 000 USD na każdy 1 miliard USD sprzedaży w 2020 r., w porównaniu z 450 000 USD pięć lat wcześniej.

Najważniejsze informacje ORC z 2021 NRF Retail Security Ankieta obejmują, które na niektórych poziomach potwierdzają wyniki ankiety RILA:

 • Około 69 procent detalistów stwierdziło, że odnotowało wzrost aktywności ORC w ciągu ostatniego roku. Przytaczali powody, takie jak COVID-19, działania policyjne, zmiany w wytycznych dotyczących wyroków i rozwój internetowych rynków zbytu dla wzrostu aktywności ORC.
 • Sprzedawcy twierdzą, że te gangi są bardziej agresywne i brutalne niż w poprzednich latach. Sześćdziesiąt pięć procent respondentów zauważyło wzrost przemocy, podczas gdy 37 procent stwierdziło, że gangi ORC były znacznie bardziej agresywne niż w przeszłości. Dla porównania, w 2019 roku tylko 57 procent stwierdziło, że gangi ORC były bardziej agresywne, a 31 procent stwierdziło, że są znacznie bardziej agresywne.

Przestępczość handlowa podczas pandemii

Najnowsze badanie dotyczące kradzieży w handlu detalicznym z Hayes Międzynarodowy stwierdził, że w 2021 r. detaliści odeszli od obaw i skupili się bardziej na odzyskiwaniu. Obawy przed kradzieżą w sklepach spadły o nieco ponad 16 procent, podczas gdy ogólny wzrost liczby kradzieży w sklepach wzrósł o prawie 31 procent.

Wartości przypadające na incydent były znacznie wyższe w 2021 r.

Image2avgcases

Średnio kwota kradzieży o niepowstrzymany nieuczciwy pracownik będzie rósł co miesiąc o 58 proc.

Interesujące ciąg dalszy skupiać w sprawie technologii zwalczania kradzieży i dramatycznych zmian w inwestycjach w zasoby ludzkie w latach 2020-2021.

Zasoby obrazów3

W ankiecie bezpieczeństwa NRF z 2021 r. detaliści zgłosili nowe zagrożenia i zagrożenia, które są obecnie priorytetem, w tym przemoc w centrach handlowych / sklepach / incydenty strzelania (82 %), incydenty związane z cybernetycznymi (76 %), kradzieże wewnętrzne (53 %), karty podarunkowe oszustwa (47%) i oszustwa powrotowe (43%).

Wszystkie te nowe usługi, które rozwinęły się podczas pandemii, również niosą ze sobą ryzyko. „Jeśli chodzi o oszustwa, detaliści odnotował największy wzrost oszustw w sprzedaży wielokanałowej, takiej jak BOPIS, przy czym 39 procent wskazało je jako problem w 2021 r. w porównaniu z 19 procentami w 2020 r. Oszustwa w sprzedaży w sklepach spadły z 49 do 28 procent w latach 2020–2021, podczas gdy online- tylko oszustwa sprzedażowe utrzymywały się na stałym poziomie 26 procent”.

Wreszcie w tej sekcji przestępczość w handlu detalicznym nie ogranicza się do dużych sieci. Pięćdziesiąt cztery procent mały biznes właściciele powiedzieli, że doświadczyli zwiększonej liczby kradzieży w sklepach w 2021 roku.

Przemoc i przestępczość handlowa

Jak pokrótce wskazano w powyższych danych ORC, przemoc jest coraz częstszym czynnikiem przestępczości w handlu detalicznym. Od 2021 RILA naukaoto kilka innych trendów dotyczących przemocy:

 • 86 procent stwierdziło, że przestępca ORC werbalnie zagroził współpracownikowi uszkodzeniem ciała,
 • Prawie 76 procent zgłosiło, że zorganizowany przestępca handlu detalicznego fizycznie zaatakował współpracownika (np. uderzył pięścią, kopnął itp.).
 • Prawie 76 procent ankietowanych stwierdziło, że przestępca zagroził użyciem broni przeciwko współpracownikowi.
 • Ponad 40 procent APM stwierdziło, że zorganizowany przestępca handlu detalicznego użył broni, aby zaszkodzić współpracownikowi.

2021 był kolejnym brutalny rok w handlu detalicznym w USA sprzedaż detaliczna odnotowała wzrost liczby wypadków o 9 procent i liczby ofiar śmiertelnych o 14 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Image4fatality

Spośród 595 ofiar śmiertelnych w 2021 r. 18% było podejrzanych, 53% to klienci, 26% to pracownicy sklepów, a 3% to LE/LP/Bezpieczeństwo. Co niepokojące, liczba zgonów zarówno klientów, jak i współpracowników wzrosła o 24 procent w 2021 r. w porównaniu z 2020 r.

Pięćdziesiąt procent ofiar śmiertelnych w handlu detalicznym miało miejsce w sklepie lub centrum handlowym, 45 procent na parkingach, a 5 procent zmarło poza lokalami. Rok 2021 był odwróceniem od roku 2020, kiedy to parkingi miały największą liczbę ofiar śmiertelnych.

Negatywny wpływ tej przemocy znajduje odzwierciedlenie w pracowniku ankiety. Osiemdziesiąt procent pracowników doświadczyło lub było świadkiem wrogiego zachowania klientów, gdy pracownicy próbowali egzekwować środki bezpieczeństwa związane z COVID-19. Trzydzieści dziewięć procent pracowników odchodziło lub już porzuciło pracę z powodu obaw związanych z „wrogością i nękaniem ze strony klientów”. Badanie przeprowadzono w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r.

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem udanego modelu wdrażania w handlu detalicznym. Alternatywy mogą być kosztowne na wielu poziomach. Starbucks niedawno ogłosili, że do końca lipca zamkną 16 sklepów w USA, głównie na Zachodnim Wybrzeżu ze względów bezpieczeństwa.

Wkrótce pojawi się druga część tej serii.