Dlaczego zarządzanie zajętością ma kluczowe znaczenie w handlu detalicznym

Ograniczenia obłożenia były kluczowym elementem mandatów rządowych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w placówkach handlowych. W zależności od kraju i miasta, niektóre obiekty ograniczają obłożenie do 10%, 30% lub 50% maksymalnej pojemności inne określają tylko określoną liczbę osób, które mogą przebywać w obiekcie jednocześnie.

Chociaż istnieje kilka rozwiązań do szacowania obłożenia, rozwiązania do analizy obłożenia oparte na wideo znacznie rosną. Szacowanie liczby osób jest idealne do wypełniania mandatów podczas kryzysu zdrowotnego i można je przeprowadzić na wiele różnych sposobów.

Ręczne liczenie obejmuje osobę przy drzwiach za pomocą prostej aplikacji lub licznika. Jednak inteligentne rozwiązania zamieszkiwania, które wykorzystują czujniki zliczania ludzi, mają szersze możliwości, które znacznie wykraczają poza pandemię.

Jak działają czujniki obecności?

Czujnik licznika pojemności V-Count Ultima AI zapewnia w czasie rzeczywistym liczbę odwiedzających i wychodzących. Dla każdego obszaru można ustawić określony restrict zajętości. W przypadku przekroczenia progu kontroli zajętości zgodnie z przepisami Covid-19, process wysyła alerty w czasie rzeczywistym do osoby odpowiedzialnej.

Zaletą korzystania ze zautomatyzowanego rozwiązania do zajmowania w czasie rzeczywistym, takiego jak VCare, jest to, że zapewnia firmie wiele zastosowań. Oprócz liczenia osób, może jednocześnie wysyłać powiadomienia i przekazywać liczenie do publicznego monitora przy wejściach.

Monitory te mogą pokazać ludziom, że obiekt jest w pełni wykorzystany i powinni poczekać na wejście. Gdy nie ma już maksymalnej pojemności, dostosowane komunikaty na monitorach wskazują, że można bezpiecznie wejść.

Możliwe jest również udostępnianie tych samych danych w witrynie internetowej lub aplikacji biznesowej za pośrednictwem interfejsu API. Potencjalni klienci mogli dowiedzieć się o stanie zajętości sklepu, zanim jeszcze udadzą się do wybranej lokalizacji.

Jak określić maksymalne obciążenie zajętości?

Pierwszym krokiem jest ustalenie, ile osób na metr kwadratowy powinien mieć Twój obiekt. Wzór na obłożenie oblicza się, dzieląc powierzchnię lokalizacji przez określoną jednostkę powierzchni na osobę. Jednostki powierzchni na osobę mogą się różnić w zależności od rodzaju obiektu i kraju.

Zalety zarządzania obłożeniem w handlu detalicznym

Zaletą korzystania ze zautomatyzowanego rozwiązania do zajmowania w czasie rzeczywistym, takiego jak VCare, jest to, że zapewnia firmie wiele zastosowań. Rozwiązania do liczenia osób i obłożenia informują menedżerów, ile osób wchodzi i wychodzi ze sklepów w czasie rzeczywistym, ich czas przebywania w określonych obszarach i przybliżoną liczbę osób obecnych w danym momencie. Menedżerowie mogą porównywać dane ze swoim systemem punktów sprzedaży, aby określić współczynniki konwersji.

Oprócz funkcji skupiających się na monitorowaniu zajętości w celu spełnienia mandatów, inne korzyści obejmują:

Zidentyfikuj godziny szczytu i zoptymalizuj harmonogramy pracowników

Określ godziny szczytu w zakładzie, kiedy może być potrzebna większa liczba pracowników. Na podstawie liczenia osób w czasie rzeczywistym w danej lokalizacji menedżerowie będą wiedzieć, czy powinni natychmiast przenieść zasoby, czy też przekierować pracownika do pomocy na sali sprzedaży. Mogą wykorzystywać dane do planowania personelu i przydzielania przyszłych zmian.

Planuj zarządzanie obiektem w czasie bezczynności

Priorytetowe zarządzanie obiektem w wolnych chwilach pozwala na skuteczne czyszczenie i odkażanie w celu spełnienia wymagań COVID-19. Monitorując trendy odwiedzalności i obłożenia w czasie, menedżerowie mogą zauważyć, że na przykład we wtorki o godzinie 15:00 ruch pieszy jest najmniejszy, co wskazuje, że jest to najlepszy czas na uzupełnienie półek sklepowych lub odkażanie obiektu.

Maksymalizuj wydajność

Niektóre firmy wdrażają rozwiązania ręczne, w których pracownik stoi przy drzwiach, robiąc oznaczenia, gdy ludzie wchodzą i wychodzą. Z dużym marginesem błędu ludzkiego szybko doprowadziło to do niedokładnego liczenia. Dodatkowo jednorazowo mogło być otwarte tylko jedno wejście, a klienci nie mieli pojęcia, jak długo będzie czekać.

Wdrożenie zautomatyzowanego rozwiązania do zajmowania, takiego jak VCare, umożliwia firmom dokładne liczenie osób w czasie rzeczywistym, gdy wchodzą i wychodzą z budynku. Rozwiązania takie jak VCare eliminują potrzebę ręcznego liczenia klientów przez pracowników, pozwalając im wykorzystać swój czas na ważniejsze zadania, takie jak pomoc klientom, a w rezultacie maksymalizować wydajność pracy.

Zapewnij klientom bezpieczeństwo i spokój

VCare może dokładnie mierzyć liczbę osób wchodzących i wychodzących z budynku, ułatwiając zarządzanie i monitorowanie liczby osób w czasie rzeczywistym, aby zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom.
Możesz również wyświetlać komunikaty i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa na ekranach przy wejściach, aby ostrzec odwiedzających o liczbie obłożenia i stanie bezpieczeństwa Twojej przestrzeni, ułatwiając dystans społeczny i zapobiegając przepełnieniu lub ryzykownym kontaktom.

Dlaczego warto wybrać V-Rely do śledzenia obłożenia?

V-Count to wiodący na świecie dostawca rozwiązań do analizy odwiedzających. Oferujemy globalnym organizacjom najnowsze rozwiązania w zakresie liczenia osób, zarządzania kolejkami, analizy demograficznej, analizy stref i rozwiązań dotyczących obłożenia w czasie rzeczywistym dla takich lokalizacji, jak handel detaliczny, centra handlowe, supermarkety, restauracje, biblioteki, banki, muzea i inne miejsca publiczne.

Nasza platforma wykorzystująca czujniki Ultima AI i analitykę biznesową wykorzystuje najlepszą technologię sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do anonimowego zbierania i analizowania danych.

Dostarczamy ponad 500 globalnym markom praktyczne raporty i oferujemy im informacje pozwalające zoptymalizować ich działalność biznesową, zwiększyć współczynniki konwersji i zwiększyć zyski.