Strategie i wskazówki dotyczące wyceny zapasów, które każdy sprzedawca musi znać

Zarządzanie zapasami to jeden z najtrudniejszych elementów bycia sprzedawcą. To także jeden z najważniejszych. Jeśli nie masz dobrego rozeznania, ile warte są Twoje zapasy, nie możesz zrozumieć sytuacji finansowej Twojej firmy.

Dokonując regularnej wyceny zapasów, sprzedawcy detaliczni mogą stworzyć dokładny obraz tego, ile kosztują ich zapasy w czasie – oraz jak wartość tego aktywa wpływa na ich zobowiązania podatkowe i rentowność.

W tym poście zdefiniujemy, czym jest wycena zapasów oraz różne metody wyceny zapasów, z których detaliści mogą korzystać do celów księgowania zapasów.

Co to jest wycena zapasów?

Większość sprzedawców detalicznych będzie miała dużo kapitału związanego w swoich ekwipunkach (zwłaszcza jeśli używają na wszelki wypadek [JIC] product zarządzania zapasami), dlatego ważne jest, aby zrozumieć wartość bieżących aktywów i ich wpływ na rentowność.

Wycena zapasów to kluczowa część księgowości zapasów, która umożliwia obliczenie wartości niesprzedanych zapasów. Zrozumienie wartości zapasów jest ważną częścią sporządzania sprawozdań finansowych na koniec roku, np. dla celów przepływów pieniężnych i podatków.

Podsumowując, celem wyceny zapasów jest zrozumienie całkowitych zysków brutto, na które wpływa całkowity koszt sprzedanych towarów (COGS). W zależności od tego, jak wyceniane są Twoje zapasy i przyjętego założenia przepływu kosztów, spowoduje to zawyżenie lub obniżenie zysków.

Aby właściwie wycenić swoje zapasy, oprócz ceny zakupu musisz wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z nabyciem i przygotowaniem towarów do sprzedaży (z wyłączeniem kosztów pośrednich, takich jak marketing czy administracja). To zawiera:

  • Transport
  • Obsługiwanie
  • Surowy materiał
  • Praca
  • Podatek/cła
  • Media magazynowe (np. woda, prąd, klimatyzacja)

Zrozumienie, ile warte są Twoje pozycje w inwentarzu, pomoże Ci określić przyszłe decyzje zakupowe i czy Twoja aktualna strategia zarządzania zapasami działa dla Twojej firmy. Istnieje wiele metod wyceny zapasów, które pomagają kontrolować wahania kursu rynkowego zapasów, chociaż najbardziej odpowiednia technika będzie zależeć od charakteru Twojej firmy.

Dlaczego wycena zapasów jest ważna w handlu detalicznym?

Ocena KWS. KWS będą się różnić w zależności od metody wyceny zapasów, której używa Twoja firma detaliczna. Im wyższa wycena kończących się zapasów, tym mniej można przypisać do kosztu sprzedanego towaru. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wyceniasz swoje zapasy dokładnie, w przeciwnym razie może to wpłynąć na ogólną rentowność.

Podejmowanie właściwej decyzji o przecenach/uzupełnianiu zapasów. Aby skutecznie wyceniać swoje produkty i uzyskać przyzwoitą marżę zysku, musisz wiedzieć, ile kosztują Cię zapasy. Wpływa to również na decyzje dotyczące przecen, w przypadku nadmiaru zapasów, które musisz przesunąć, zanim zacznie się amortyzacja. Korzystanie z właściwej metody wyceny zapasów umożliwia obliczenie minimalnej marży zysku, którą może zaakceptować Twoja firma.

Jakie są różne metody wyceny zapasów i jak just one działają?

Należy zauważyć, że użycie określonej metody wyceny zapasów do celów księgowych różni się od używania jej jako systemu zapasów. Na przykład nie jest konieczne, aby firma dosłownie sprzedawała produkty na zasadzie „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, aby używać FIFO do wyceny zapasów.

Metoda LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło)

Ostatnie weszło, pierwsze wyszło to technika, która zakłada, że ​​pierwsze przedmioty, które trafią do Twojego ekwipunku, będą pierwszymi, które zostaną sprzedane. Model konceptualizuje przysłowiową półkę sklepową jako wypełnioną ruchliwą aktywnością z przodu, czyli wprowadzaniem nowych produktów, podczas gdy produkty z tyłu, czyli starsze zapasy, pozostają nienaruszone.

Plusy: Korzystanie z kalkulacji LIFO wiąże się ze znacznymi korzyściami podatkowymi dla detalistów. Ponieważ bierze pod uwagę, w jaki sposób wartość rynkowa zapasów prawdopodobnie wzrośnie w czasie, zapewnia, że ​​większość zapasów, tj. najstarszy początkowy zapas, ma większą wagę niż droższe, pozostałe zapasy. Do celów sprawozdawczych zwiększa to koszty zakupu i obniża zyski brutto, co skutkuje niższymi podatkami dochodowymi dla właściciela firmy.

Drawbacks: Metoda LIFO jest znacznie mniej intuicyjną metodą wyceny zapasów. Bardzo niewiele company widzi w 10 sposób ruch zapasów, ponieważ spowodowałoby to znaczne ilości martwych zapasów. Z tego powodu LIFO jest zakazane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), chociaż jest to dozwolone przez Urząd Skarbowy (IRS) zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP).

Metoda FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło)

FIFO jest przeciwieństwem LIFO, zakładając, że Twój najstarszy zapas jest sprzedawany jako pierwszy. Jest to zazwyczaj najprostsza metoda wyceny zapasów dla sprzedawców detalicznych, ponieważ jest ona najbardziej zbliżona do rzeczywistego kosztu zapasów i przesunięcia zapasów.

Plusy: FIFO jest najczęściej stosowaną metodą wyceny zapasów. FIFO zwykle skutkuje wyższymi zyskami brutto, ponieważ koszt nabycia zapasów zwykle rośnie z czasem. Dzięki temu Twój COGS jest niższy i tworzy zdrowszy rachunek zysków i strat.

Downsides: Największą wadą FIFO jest to, że ponieważ Twój dochód netto wydaje się wyższy, podatki dochodowe należne za 10 okres rozliczeniowy również będą wyższe. W okresach wysokiej inflacji FIFO może również zniekształcić prawdziwą wartość Twoich zapasów.

WAC (metoda średniego ważonego kosztu)

WAC bierze średnią ze wszystkich kosztów zapasów, aby znaleźć średnią, zamiast przypisywać wagę nowszym lub starszym zapasom, jak robią to FIFO i LIFO. WAC jest najbardziej odpowiedni dla sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają dużą liczbę identycznych lub bardzo podobnych produktów.

Plusy: WAC pozwala uniknąć konieczności śledzenia przez firmę kosztów oddzielnych zakupów zapasów, co jest korzystne dla agency, które nie mają zaawansowanego systemu zarządzania zapasami. Pomaga również wyrównać wahania kosztów zapasów firmy w momencie zakupu.

Negatives: Główną wadą średniego ważonego kosztu jest to, że jeśli występują duże wahania cen w okresie obrachunkowym, prawdopodobnie otrzymasz niedokładne dane w swoim bilansie, co spowoduje, że produkty zostaną sprzedane ze stratą.

Specyficzna metoda identyfikacji

Metoda Specyficznej Identyfikacji jest przeciwieństwem WAC, ponieważ śledzi konkretny koszt przedmiotów w ekwipunku. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy firma używa numerów seryjnych tagów RFID do etykietowania jednostek, co oznacza, że ​​najlepiej nadaje się dla sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają specjalistyczne lub jedyne w swoim rodzaju przedmioty wymagające uwierzytelnienia.

Plusy: Specyficzna Metoda Identyfikacji to system ciągłej inwentaryzacji, który oferuje najwyższą dokładność dowolnej metody wyceny zapasów (główna zaleta, gdy inwentaryzacja jest dokładna tylko w 63% przypadków). Oznacza to, że możliwe jest śledzenie dokładnego kosztu zakupu i dodatkowych kosztów sprzedaży, a tym samym oszacowanie rentowności.

Negatives: Każda pozycja w Twoim asortymencie nie jest możliwa dla większych organization lub organization, które sprzedają tysiące identycznych produktów, ponieważ jest to bardzo czasochłonne i wymaga zaawansowanych funkcji zarządzania zapasami.

Która metoda wyceny zapasów jest najlepsza dla Twojej firmy detalicznej?

Wybór najbardziej odpowiedniej metody wyceny zapasów dla Twojej firmy detalicznej zależy od kilku różnych czynników, takich jak:

  • Co sprzedajesz
  • Jak bardzo waha się cena Twoich akcji
  • Niezależnie od tego, czy planujesz ubiegać się o pożyczki biznesowe
  • Niezależnie od tego, czy próbujesz przyciągnąć inwestorów

Kiedy używać FIFO: FIFO powoduje znacznie wyższą wycenę zapasów niż LIFO czy WAC. Jest to korzystne, jeśli masz na uwadze przyciągnięcie inwestorów do swojej firmy lub złożenie wniosku o pożyczkę w najbliższej przyszłości.

Kiedy stosować LIFO: LIFO jest najlepszą opcją do celów rachunkowości finansowej w okresach wysokiej inflacji, ponieważ kładzie większy nacisk na starsze i tańsze zapasy. Skutkuje to również niższym rachunkiem podatkowym. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli ceny spadają, do celów wyceny należy zastosować zasadę „niższego kosztu” lub wartości rynkowej

Kiedy używać WAC: Jeśli prowadzisz firmę z mniej więcej identycznymi zapasami, na przykład sprzedawcą detalicznym sprzedającym różne rozmiary i warianty kolorystyczne tych samych produktów, WAC sprawi, że wycena zapasów będzie znacznie mniej stresująca, ale kosztem tego, że Twój zysk brutto będzie mniej dokładny.

Kiedy stosować specyficzną metodę identyfikacji: Jeśli sprzedajesz couture lub produkty jedyne w swoim rodzaju, specyficzna identyfikacja jest wystarczająco dostosowanym podejściem do rejestrowania dokładnych wycen niezbędnych do rejestrowania uznania w czasie.

Ostatnie słowa

Zapasy to jeden z największych elementów układanki bycia sprzedawcą detalicznym, a wybór odpowiedniej strategii wyceny jest niezwykle ważny, aby umożliwić firmie silniejszy wzrost i zyski. Korzystając z jednej z czterech opisanych powyżej metod wyceny zapasów, możesz uzyskać mocne zrozumienie rentowności swojej firmy i być lepszym. poinformowany przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących przyszłości Twojej marki.

O Francesce Nicasio

Francesca Nicasio jest ekspertem ds. handlu detalicznego i strategiem ds. treści w firmie Vend. Pisze o trendach, wskazówkach i innych fajnych rzeczach, które pozwalają sprzedawcom zwiększyć sprzedaż, lepiej obsługiwać klientów i być ogólnie bardziej niesamowitymi. Jest także autorką Retail Survival of the Fittest, darmowego e-booka, który ma pomóc sprzedawcom w zabezpieczeniu swoich sklepów na przyszłość. Połącz się z nią na LinkedIn, Świergotlub Google+.